تعرفه ها


1هزینه حل سوال (هر دقیقه) 700 تومان
2جریمه عدم حل در 24 ساعت5000 تومان
3جریمه حل اشتباه10000 تومان

* امکان تغییر نرخ تعرفه ها وجود دارد. در صورت تغییر، از قبل اطلاع رسانی خواهد شد.

* هزینه حل سوال تنها در صورتی از حساب شما کسر خواهد شد که شما رضایت خود را با کسر هزینه مذکور اعلام نمایید. (به عبارت دیگر پرداخت هزینه به معنای رضایت شما با هزینه تعیین شده برای حل سوال است.)

* در صورتی که به هر دلیلی در مدت 24 ساعت به سوال شما پاسخ داده نشود، سیستم به طور خودکار 5000 تومان به حساب شما در حل یار اضافه خواهد کرد.

* هر چند ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که هیچ اشتباهی در پاسخ سوالات وجود نداشته باشد اما در صورت به وجود آمدن این مشکل، 10000 تومان به حساب شما افزوده خواهد شد.